LightWeb
LightWeb

LightWEB
LightWeb


  Byggvare B Y G G E V A R E
Jernvare J E R N V A R E
Maling M A L I N G
Annet A N N E T
Tilbud T I L B U D
Video V I D E O
L I N K E R

LightWeb
Byggvare


B Y G G E V A R E

Dersom du trenger en ny ovn, Leca til en havemur, takrenner eller byggevarer til et nytt hus ønsker vi gjerne å gi deg et godt tilbud.
Bare send oss liste over hva du ønsker, så gir vi deg et tilbud.N Y !  I S O L A T I O N
K N A U F

Støver ikke.
I S O P O R


Grunnisolasjon
S T Y R O F O A M


Grunnisolasjon


I S O L A

Tette tak med Isola.


L A M I N A T


Lettstelte gulv


I M P R E G N E R T E
M A T E R I A L E R
.

 


.D O V R E  O V N E R


- 25 % - så lenge vi har


T R E L A S T

Trelast hos Odd på Materialutsalget.


S P O N P L A T E R   O G   O S B

Vanligvis på lager.S Ø D R A :  L I S T V E R K

Listverk i forskjellige utgaver.


P I L A R B L O K K   I C O P A L
I C O P A L   P I P E


På lager.S C A N B L O K K

Grunmuren bygges med Scanblokk.


F L I S

For å strö i stall og fjös m.m.


S E M E N T   B 2 0

For stöping.
På lager.


M U R   O G
P U S S M Ø R T E L

På lager.
A R M E R I N G S N E T T

Sterkere betong med armeringsstål.

P091 og K 131.U T V E N D I G E
T A K P L A T E R

Stål TRP20LS 0,4
På lager: 2 - 2,5 og 3 m lengder


M Ø R T E L   O G   S E M E N T


På lager.


F I N E R  F U R U

Finer furu 10mm 120x240


D Ø R E R

Noen dørtyper på lager – skaffer ellers de fleste typer.


.


LightWeb

 
B Y G G B U A   A S

A D R E S S E : Drevsjømoen, Drevsjø
T E L F O N : 624 5 93 05
T E L E F A X :
62 45 93 04
W E B S I D E :
http://www.byggbua.no
E - P O S T :
post@byggbua.no

Å P N I N G S T I D E R :
MANDAG - FREDAG: 0900 - 1700
LÖRDAG: 0900 - 1500

O R G. N U M M E R : 880 351 672
B A N K G I R O : 1890 05 17919


K O N T A K T S K J E M A

M E L D  D E G  P Å  V Å R T  N Y H E T S B R EV

Fyll inn din e-mail adresse for å motta vårt nyhetsbrev!
E-mail adresse:
 F A C E B O O KY R . N O
G O O G L E M A P S
© LightWeb