LightWeb
LightWeb

LightWEB
LightWeb


  Byggvare B Y G G E V A R E
Jernvare J E R N V A R E
Maling M A L I N G
Annet A N N E T
Tilbud T I L B U D
Video V I D E O
L I N K E R

LightWeb
Annet


A N N E TB I O P E L L E T S


Bestill på hösten (billigste pris da)


V E D K L Ø VR Ø K V A R S L E R

Husk på å bytte batteri NÅ.


V A R M E 
F R O T T E S O K K E R 


      kr 59.- pr par

SOLSIKKEFRØ


Solsikkefrø i 4 og 8 kgs poser


.


M A T T E R
T E P P E L Ø P E R E


O V N E R   F O R   hus
O G  H Y T T E


Vedovner til hus og hytterS E K K E R   S T A T I V E R


D Ø R M A T T E

Kjempesolid dørmatte
A S T R O T U R F

Dørmatte, kan kappes i metersvis.

kr 398,-

T A U
K J E T T I N G

Tau og kjetting i diverse dimensjoner.


T R A P P E V A N G E R


Lag trapp raskt.


V E D U T S T Y R


T E N N P O S E R

Tennposer 500 pkn.

kr 299,-


E N G E R D A L S   R Ø R

Engerdals Rør  finner du i samme bygg som oss.

LightWeb

 
B Y G G B U A   A S

A D R E S S E : Drevsjømoen, Drevsjø
T E L F O N : 624 5 93 05
T E L E F A X :
62 45 93 04
W E B S I D E :
http://www.byggbua.no
E - P O S T :
post@byggbua.no

Å P N I N G S T I D E R :
MANDAG - FREDAG: 0900 - 1700
LÖRDAG: 0900 - 1500

O R G. N U M M E R : 880 351 672
B A N K G I R O : 1890 05 17919


K O N T A K T S K J E M A

M E L D  D E G  P Å  V Å R T  N Y H E T S B R EV

Fyll inn din e-mail adresse for å motta vårt nyhetsbrev!
E-mail adresse:
 F A C E B O O KY R . N O
G O O G L E M A P S
© LightWeb